خرید اینترنتی تحقیق سقوط سامانيان

تحقیق سقوط سامانيان

تحقیق-سقوط-سامانياناز صدر اسلام تا انقراض قاجاريه سامانيان منسوبند به سامان كه نام قريه اي بوده است از آباديهاي نزديك سمرقند و ايشان كه در اصل زرتشتي و از امراي محلي ايراني بوده اند در اين قريه به ارث امارت مي كرده اند و به همين جهت هر يك از ايشان را سامان خداه يعني بدانلود فایل