کاملترین فایل ماشین متحرک با نرم افزار Flash

ماشین متحرک با نرم افزار Flash

ماشین-متحرک-با-نرم-افزار-flashدر این فایل که با نرم افزار Flash CS5 طراحی شده، یک ماشین که به صورت یک عکس از قبل مشخص شده در خط زمین به صورت مورب از راست به چپ حرکت میکند. شما میتوانید سایر جزئیات از جمعه صدای حرکت ماشین را به دلخواه خود در پروژه تغییر بدین.دانلود فایل